turgutlu tuğlaBu evrakta TS EN 771-1 standardında üretilen ve standartta adı geçen Kil kagir birim (TUĞLA) olarak isimlendirilmiştir. Tuğlalar üzerinde bulunan işaretler standart numarasını, P birim veya U birim olduğunu ve standartta hangi kategoride üretildiğini gösterir. Turgutlu Tuğla – Dev Blok Turgutlu Toprak Sanayi A.Ş.; Kategori-I, Sistem 2+ üzerinden üretim yapmaktadır. CE etiketlerimizde firma beyanımız bulunmaktadır. CE etiketimizi ve kullanım talimatını faturanız ile birlikte isteyiniz.

 • Tuğlalar mümkün olduğunca hava şartlarından korunmalıdır. Üzerleri naylonla örtülmeli kar, toz ve nem almaları, çamurlanmaları engellenmelidir. İnşaatta çamurlanan tuğlalar suyla yıkanmadan kullanılmamalıdır.
 • Yatay delikli olarak üretilen tuğlalar amacı dışında ve düşey delikli tuğla gibi kullanılmamalıdır.
 • Tüm tuğla ürünlerde kireçsiz çimentolu harç uygulaması yapılması uygundur.
 • Ayrıca dekoratif tip dış ortama maruz kalan tuğlaların örülüşünde yapılan harçlarda kullanılan çimentolarda tuz içeriği az olanlar tercih edilmelidir. Aksi halde pamuklanma denilen beyazlaşmaya sebep olabilirler. Dekoratif ürünlerde pamuklanmanın önüne geçilmesi ve su emmenin azaltılması için tuğla ayrıca akrilik veya silikon gibi su geçirmez bir malzeme ile kaplanabilir.
 • Örgüde kullanılan harç taze olmalı ve günlük yapılarak kullanılmalıdır. Artan harcı ertesi güne kullanmayınız. Perlitli harç kullanılması izolasyon yönünden büyük fayda sağlar.
 • Duvar uygulaması yapılırken düşey derzler üst üste gelmeyecek şekilde duvar boyunca yarımşar atlanarak ve şaşırtmalı örülmelidir. Bu maksimum duvar dayanımı açısından çok önemlidir. Geçmeli tip tuğlalarda düşey derzlerde harç kullanılmamalıdır.
 • Tüm tuğlalarda yatay derzler mümkün olduğunca ince tutulmalıdır. Bu durum duvarın ısıl performansını etkileyecektir. Geçmeli tip ısı tuğlalarda düşey derzlerinde harç kullanılmaz.
 • Duvar uygulamasının başında veya sonunda koyulması gereken tuğlalar için yarımlık tuğla kullanılmalı, bütün tuğlalar gerekmedikçe kırılarak kullanılmamalıdır. Kullanılacak yarımlık tuğlalar hesap edilerek üretici firmadan talep edilmelidir.
 • Tuğlaların harçla kaplanacak olan yüzeyi tozdan arındırılmalı ve nemlendirilmelidir. Üzerinde çamur, yağ vb. kirler olan tuğla harcı tutmayacağı için kullanım dışı bırakılmalı veya iyice temizlenmelidir. Düşey delikli tuğlaların boşlukları kesinlikle harç ile doldurulmamalı, hazırlanan harcın çok akıcı olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Sandviç duvar uygulamalarında her iki tuğla duvar birbirine yardımcı bağlantı malzemeleri ile bağlanmalıdır. Bu durumda en az 6 mm. Kalınlıktaki Z kıvrımlı çelik teller, her bir metrekareye 4 adet olacak şekilde uygulanır.
 • Firmamızın üretmiş olduğu baca tuğlaları dış baca olarak kullanılmak üzere üretilmiştir. Bacalar örülürken iç cidarlarda harç artığı kalmaması için iç cidarlar mala ile sıyrılmalıdır.

TUĞLALARIN İNDİRİLMESİ VE KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ KONULAR:

 • Dikkat edilmesi gereken en önemli husus koruyucu malzeme kullanılmasıdır. Üretilen tuğlaların pişirilmesi için kullanılan kömür nedeniyle tuğlalar üzerinde uçucu küller bulunabilmekte ve tuğlaların kesimi sırasında oluşan keskin kenarlar kesici özelliğe sahip bulunmaktadır.
 • Tuğlaları araçtan indiren, istifleyen, taşıyan ve ören kişilerin, istiflerin yıkılması durumunda başlarını koruması için baret (koruyucu başlık) takması,
 • Solunum yollarına zarar verebilecek olan tozdan korunmak için toz maskesi kullanması,
 • Tuğlalardan koparak fırlayabilecek küçük parçacıkların gözlere zarar vermesini engellemek için iş gözlüğü takması ve Çalışanların ellerinin harç malzemesi ile temasını kesmek ve kesici kenarlardan korunmak amacıyla kauçuk eldiven giymesi sağlıklarının korunması açısından gereklidir…!!!