İNSAN YAPIMI İLK YAPI MALZEMESİ : TUĞLA

Tuğla kullanımı insanoğlunun oluşumu kadar eskiye dayanmaktadır. Dünya tarihinde imalatı yapılan ilk yapı malzemesi olarak tuğlayı tanımlamak doğru olacaktır. Tarihte ilk yerleşik hayata geçen toplumların alüvyonlu toprakların bulunduğu geniş nehir yataklarında yaşadıkları bilinmektedir. Tuğla yapımının başlangıcı da bu tarihlere denk gelmektedir.
Verimli alüvyonlu toprakların bulunduğu mezapotamya da yer alan dicle ve fırat nehirlerinin kıyılarında yapılan kazılarda bulunan kil tabletler MÖ. 13. yüzyılı göstemektedir.

Tuğla FiyatlarıBurada tuğla üretiminin MÖ başladığını ve evler, tapınaklar ve tabletler ile inşaa edildiği söylenebilmektedir. Söz konusu bu kil tabletler tuğlalara benzer boyutta elle düzeltilerek şekillendirilmiştir.
Bölgede yapılan kazılar ve sonrasındaki araştırmalar günümüzden 15000 yıl önce yapılan ilk tuğlanın insanlar tarafından elle düzeltilen işmemiş kilden oluştuğunu göstermektedir. Bu dönemde yapılan tuğlalar çamurla hazırlanmış ve güneşte kurutulmuş çamur bloklardır. Günümde kerpiç’e benzeyen duvar malzemeleridir.

Yapılan yapıların çevre koşullarına karşı güçlü olması isteği insanoğlunun ilgisini başka yönlere çekmiştir. Bu sayede kil ve suyun karışımıyla oluşturulan çamurun şekillendirilerek ateşte pişirilmesiyle pişmiş tuğla bulunmuştur. Ateşin bulunması insanlık tarihi için çok önemli bir kilometre taşıdır. Yüzyıllar önce yanan ateşin hemen yakınındaki killerin sertleşmesiyle insanoğlu pişmiş toprağın daha sert ve sağlam olduğunu keşfetmiş böylece çanak, çömlek ve yapılarında kullanmak amacıyla kullanılan killeri pişirmeye başlamıştır.

Tarih içerisinde önemli medeniyetlerden biri olan Babilliler bir süre sonra daha sağlam bina, ev, tapınak ve yüksek kuleler inşa etmek istediler. Bu binaların sağlam olması her şeyden önemliydi. Bu zamanda tuğla kullanımı daha da önem kazanır. M.Ö 4. yüzyılda tuğla sıcak ve canlı rengi ile sağlam bir yapı malzemesi olarak bu dönemde kullanılmaya başlamıştır.
Dünyanın en önemli medeniyetlerden biri olan Babil ilkleri bünyesinde barındıran bir yerleşim yeridir.

Turgutlu TuğlaBabil Kulesi

Babil şehrindeki muhteşem “babil kulesi” dünyada pişmiş tuğlanın sistemli ve düzenli biçimde kullanıldığı ilk bina olarak kabul edilir. 1877 -1917 yılları arasında Alman Arkeolog Robert Koldwey tarafından Babil şehrinde yapılan kazı ve araştırmalarda halen modern binalarda günümüzde de kullanılan tuğlalara benzer düzgün şekilli, keskin kenarlı, çok teknik imal edilmiş tuğlalar bulunmuştur. Söz konusu tuğlalar günümüze kadar aynı formunu korumaktadır. Tuğlanın hala aynı formunu koruması yapı malzemesi olarak ne kadar uzun ömürlü olduğunu göstermektedir.

Bu dönemde tuğla hem yapı malzemesi hem de sanat malzemesi olarak kulanılmıştır. Buna en güzel örnek babil şehrinin “iştar kapısı” dır. Şehrin sözde koruyucu ilahları adına 575 adet boğa ve ejderha tasvirlerinin bulunduğu bu kapıyı Almanya’da Berlin müzesinde bulabilirsiniz. Bu muhteşem yapıt , dünyada tuğlanın sanatsal yönünün ifade edildiği en güzel örneklerden birisidir.
Babil Kulesinin tuğla sanayisinin en önemli simgelerinden birisi olarak kabul edilmesinin en önemli nedenlerinden birisinin yüksek kapasiteli ilk üretim tesisi olmasıdır.

Yapılan hesaplamalara göre bu kulenin yapımı sırasında 85 milyon adet tuğla kullanılmıştır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bu miktar üretim , günümüzde orta ölçekli 5-6 fabrikanın bir yıllık üretimi demektir. Söz konusu üretim yerinde üretim metodu kullanılarak yapılmıştır. Diğer bir deyişle üretim Babil Kulesine yakın bir noktada üretim yapıp, tuğlalar inşaata oradan taşınmıştır.

İzmir tuğla fiyatlarıBu dönemden sonra tuğla yapımı ve kullanımı Anadolu ve Avrupa’ya yayılmıştır. Mezopotamya da ise tuğla ve tuğla üretimi Asurlular, Persler, Sasaniler ve İslam kültürü ile gelişmiş değişik boyutlara taşınmıştır. Tuğlanın gelişmesi ve kullanılması Doğu’da ve Batı’da hemen hemen aynı oranda ilerlemiştir. Tuğla üretimi ve kullanımı günümüzde hala devam etmekte ve tuğla hala en sağlam yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır.